14. mai, 2014

Om kennelnavnet og navnet på valpene ♡

♡ Isheena Whippet ♡
Navnet er selvfølgelig etter vår kjære stammor Leah * Allfirdas Isheena Fial * ( Vi får kalle oss kennel på papiret når vi har det svart på hvitt )
I tillegg er det en blomsterbutikk som har det samme navnet, og som blomsterdekoratør og lærer i faget, synes jeg at dette var prikken over i `en

Navnet Isheena Fial ble den gang valgt av oppdretter, etter en fiktiv verden hvor Isheena Fial er dyrenes dronning, og mor til alle alver.
For å skape en helhetlig historie rundt vår lille kennel, velger vi derfor å følge hennes rolle som alvemor, og velger alvenavn for våre valper, dog med en annen vri.
Vi har generert våre egne navn til alvenavn, hentet fra Ringenes Herre og middelalderen.

Valpene vil bli hetende:

Hannene:
Isheenas Lord Rella
Isheenas King Nyvyan
Isheenas Lord Rill

Tispene:
Isheenas Lady Galadriel
Isheenas Lady Belothien
Isheenas Queen Isil-Gawien
Isheenas Queen Tinil-Galia

ೋღ..♡..ೋღ..♡..ೋღ..♡..ೋღ..♡..ೋღ..♡..ೋღ..♡..ೋღ..♡..ೋღ..♡..ೋღ


♡ Isheena Whippet ♡
The name is of course from our our beloved ancestor Leah - Isheena Fial ( We'll call ourselves breeder when we have it on paper tht`s ok )
In addition there is a flower shop that has the same name and by florists and teacher in subject , I think It s the finsihing touch

The name Isheena Fial was then selected by the breeder, was taken from a fictional world where Isheena Fial are the animal queen, and mother of all elves.
In order to create a coherent story about our small breed, we choose therefore to follow her role as an elfmother, and choose elfnames for our puppies ,- but with a different twist: we`ve generated our own names in to elfnames , taken from Lord of the Rings and Middle Ages.

The puppies will be called :

Males :
Isheenas Lord Rella
Isheenas King Nyvyan
Isheenas Lord Rill

Females :
Isheenas Lady Galadriel
Isheenas Lady Belothien
Isheenas Queen Isil - Gawien
Isheenas Queen Tinil - Galia
 
We have wonderful days, and we hope that everything will turn out good for the all of us